Programlamanın Öğreteceği Yaşam Alışkanlıkları

By August 8, 2017Uncategorized

Çoğu programcı, tek bir kod satırı yazmaya başlamadan çok önce akış çizelgeleri kullanmaya başlar. Bunun nedeni, bütün bir programı bir anda yazmaya çalışmak, özellikle de program oldukça karmaşık görevler üstlenecek ise bazen çok zorlayıcı hissettirir.

Programcılar büyük bir yazılım projesini ele alıp daha iyi yönetilebilen daha küçük bileşenlere dönüştürürler. Her bileşen, belirli giriş değerleri veya eylem kümelerini alan bir blok (veya birkaç blok) koddur. Bu bileşenler içerisinde, bir programcı akış çizelgelerini kullanarak baştan sonra kadar mantığın gösterdiği yolu izleyecektir.

Bir projeyi nasıl yöneteceğinize ilişkin karar verirken, süreç veya kararların her adımında bir akış şeması çizdiğinizde, aşılmaz görünen görevlerin hepsi daha iyi yönetilebilir. Bu, her aşamadaki tüm olasılıkları tahmin etmenize ve ardından çeşitli senaryolarda izlemenize yardımcı olacaktır.

Değişkenler ve Düzen

Bir komut dosyası veya program yazmaya başladığınızda, ilk adım her zaman değişkenlerinizi oluşturmaktır. Programlamada, farklı türde değişkenler vardır. Metni tutmak için dizeler, ondalık olmayan sayıları tutmak için tamsayılar, daha büyük sayıları işlemek için çift veya değişkenler vardır. Burdaki amaç, eldeki göreve uygun bir değişkeni tanımlamaktır.

Zaman Kazanmak

İyi bir programcı sonunda, “işlevler” olarak bilinen bazı kod bloklarının birden fazla programda tekrar kullanılabileceğini öğrenir. Örneğin, Fahrenheit’den Celcius’a dönüştürülebilecek bir işlev, aynı işleve ihtiyaç duyan farklı bir programda kullanılabilir. Fonksiyon sadece sıcaklığı Fahrenhayt’ta tutan ve Celsius’da geri veren bir modüldür. İşlev belirli sayıda kod satırı içerebilir ancak yazdığınız her program için neden bu kod satırlarını yeniden yaratmak zorunda kalasınız? Yalnızca bir kez bir “program” modülü olarak kaydedip bunları herhangi farklı bir projede kullanılmak üzere saklayabilirsiniz. Otomasyon başarının anahtarıdır; bu nedenle, tekrar tekrar yaptığınız görevlerinizi otomatikleştirmenin yollarını bulabiliyorsanız, gününüzü çok daha verimli hale getirip zamandan kazanabilirsiniz.