Yazılım Geliştiriciler Mutlu Mu?

By November 14, 2017Uncategorized

Mutlu bir geliştirici çoğunlukla üretken bir geliştiricidir ve geliştiricileri mutlu etmek yazılım üreten şirketler için en önemli önceliktir. Peki siz bir yazılım geliştiricisi olarak mutlu musunuz?

Yazılım Geliştiricilerinin Mutluluğu Üzerine yapılan yeni bir araştırma ile araştırmacılar, geliştiricileri nasıl mutlu edeceklerini ve işyerindeki “mutsuzluk” larının temel nedenlerini görmek istediler. 88 ülkede 2,220 geliştiricinin katıldığı bir araştırma yapıldı. Araştırmaya katılan geliştiricilerin çoğunluğu erkek ve ortalama 8.2 yıllık iş deneyimine sahipler ayrıca 1984’te doğan insanlar ve % 75’i profesyonel yazılım geliştiriciler ve sadece %8 lik bir bölümünün CEO, CTO ve diğer C seviyeli pozisyonlar gibi çalıştığı şirketin yönetiminde görev almakta. Ana konusu yazılım geliştiricilerin mutluluğu olan bu araştırma sonucunda uzmanlar birçok nedene ulaştılar. ( Yaklaşık 219 tane)
Araştırmacılar bu nedenleri iki ana kategoriye ayırmayı başardı.

 

Geliştiricinin kendi varlığı (yani, iç nedenler)

– Kişisel duruma odaklanma ve geliştiricilerin davranışlarından kaynaklanan eylemlere odaklanma

Harici nedenler

Geliştiricilerin kontrolünü elinde tuttuğu bir şeyden nasıl etkilendikleri

Yine de, bu 2 ana kategori mutsuzluğun kesin nedenlerini anlayamayacak kadar geniş ve bu nedenle araştırmacılar mutsuzluğa neden olan mutsuzluğun ilk 10 nedenini sıraladı

Bu grafikten anlaşılacağı üzere, geliştiricileri mutsuz yapan ilk 10 nedenin 7’sinin harici olduğunu bize göstermektedir. Ve mutsuzluğun başlıca nedenleri arasında sık karşılaştığımız son teslim tarihi, kötü kod kalitesi (ekibin diğer üyeleri tarafından yazılan kod), iş arkadaşlarımızın performansının düşük olması, tekrar eden görevler gibi sık sık karşılaştığımız sorunları görüyoruz.

Peki mutsuzlukla nasıl baş edebiliriz?

Hiç kuşkusuz, geliştiricilerin mutsuzluğu dikkatle ele alınması gereken önemli bir konudur. Bununla birlikte, bu araştırmada ayrıntılandırılan nedenler biraz geniş görünebilir ve her bir geliştiricinin karşılaştığı farklı olaylara diğer geliştiricilerden ayrı bir yaklaşımı vardır. Geliştiricilerin mutluluğu birçok iç ve dış faktörün bir araya gelmesinden doğan ortak birşeydir. Yönetim yapısı ve anlayışınında bu mutlulukta büyük oranda katkısı olduğu gibi bireysel olarak yaptığımız her hareketin diğer takım arkadaşlarımızın performansına etki edeceğini unutmamak gerekir.

Son olarak

Siz bir yazılım geliştiricisi olarak mutlu hissediyor musunuz?